Aftreden voorzitter

Beste leden,

Middels deze mededeling willen wij iedereen kenbaar maken dat onze voorzitter, Anthony Verberkt, om persoonlijke redenen zijn voorzitterschap heeft opgezegd.
Wij betreuren dit zeer en wensen Anthony het allerbeste.
Ook willen we hem bedanken voor de inzet en het vormen van het huidige bestuur op een moment dat het niet makkelijk was.

Totdat we een nieuwe voorzitter hebben zal Ad Warmoeskerke waarnemend voorzitter zijn.

Binnen het huidige bestuur hebben wij geen kandidaat voor het voorzitterschap en willen daarom samen met jullie een nieuwe voorzitter zoeken.

Ben, of ken, jij iemand die voorzitter kan en wil zijn van onze vereniging dan horen wij dat heel graag via onderstaande contactgegevens.

Met vriendeijke visgroet,

Bestuur HSV ’t Pluimke.
Danny van Kuringen (asprirant secretaris).
0622696005
communicatie@hsv-tpluimke.nl