Algemene Leden Vergadering

Geachte Leden


Middels dit schrijven willen we u van harte uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering van 2019.
De leden vergadering zal plaats vinden op woensdag 20 maart 2019 en zal worden gehouden in Nuenen.

Adres:  Sint Anthoniusgilde, Mulakkers, 5674 TV Nuenen


De vergadering vangt aan om 19.30 en zal ongeveer duren tot 22.00.

De agenda zal er als volgt uit zien.

1. Opening vergadering door Voorzitter

2. Mededelingen voorzitter en overige bestuursleden.

3. Vaststellen agenda

4. Samenstelling bestuur (nieuwe bestuursleden zijn welkom)

5. Financieel Jaarverslag

6. Kascontrole commissie

7. Verkiezing kas controle commissie

8. Wedstrijdcommissie/Jeugdcommissie

9. Pauze

10. Karpercommissie

11. Update betreft stek 1 en 2 en overige zaken met betrekking tot vijver

12. Controlebeleid

13. Feestmiddag

14. Ingezonden Stukken

15. Rondvraag

16. Sluiting vergadering

 

Natuurlijk zijn ingebrachte punten altijd welkom.
Mocht u een onderwerp bespreekbaar willen maken laat dit dan een week voor aanvang van de vergadering weten aan de voorzitter per mail.
U kunt dit sturen naar a.verberkt@kpnmail.nl. Voor de mensen die geen e-mail hebben kunnen dit tijdens de vergadering kenbaar maken
tijdens het vast stellen van de agenda.

Wij hopen u allen te mogen ontvangen op woensdag 20 maart.

Voor een drankje wordt gezorgd.
Tot dan!

 

Met vriendelijke groet,

Anthony Verberkt

Voorzitter Hengelsport Vereniging ‘t Pluimke