Karper wedstrijden

---------------------------------------------------------------------------

UPDATE: aanmelden kan tot 1 maart i.p.v. 1 april

---------------------------------------------------------------------------

Beste Leden,

 

Ook in 2019 organiseren we weer karper wedstrijden.

Met deze brief willen we jullie op de hoogte brengen over de wedstrijden en

jullie de gelegenheid geven voor 1 maart 2019 aan te melden voor deelname.

Voor het eerst zullen de wedstrijden een heel weekend gehouden worden en,

afhankelijk van het aantal deelnemers, houden we 2 of 3 voorrondes en een

finale.

 

De wedstrijden zullen worden gehouden op:

 

10-5 t/m 12-5 2019

14-6 t/m 16-6 2019

19-7 t/m 21-7 2019

20-9 t/m 22-9 2019 (finale)

 

Alle wedstrijden beginnen op vrijdag om 18:00uur met de loting, aanvang

vissen om 19:00uur, en zullen stoppen op zondag om 12:00uur.

Aantal deelnemende koppels : Maximaal 4 per voorronde en 4 in de finale.

Bij meer dan 12 koppels zal via loting beslist worden wie mee mag vissen.

Dit zal ook het geval zijn als we 9, 10 of 11 aanmeldingen krijgen zodat we een

voorronde laten afvallen.

 

De loting hiervan zal dan op de ALV (algemene ledenvergadering) plaatsvinden.


Aanmelding kan tot en met 1 maart via email naar

karpercommissie.pluimke@gmail.com.

Inschrijfgeld € 15,00 per persoon per wedstrijd.
Betaling dient te geschieden uiterlijk 1 mei via Rekening nummer

NL65 INGB 0003 5310 08 T.N.V HSV T Pluimke O.V.V. Karper wedstrijd.

 

Bij niet nakomen van deze afspraak vervalt de deelname. Bij annuleren geen

geld retour.

 

Format van de wedstrijden

1. De wijdstrijden worden als koppel gevist.

2. Na elke voorronde gaan de 2 “beste” koppels door naar de finale.

3. Na finale BBQ; gratis voor de finalevissers en €15pp voor de overige

vissers. Geen introducees.

4. Alle koppels die zich inschrijven stemmen toe om uitgeloot te kunnen

worden om een wedstrijd met beide personen te wegen. Houd alle data

dus vrij!

 

We hopen op veel aanmeldingen en dat het weer net zo gezellig en succesvol

wordt als voorgaande jaren.

 

Mededeling / oproep

Commissielid, Johan Beks, heeft aangegeven te stoppen met de

karper commissie. Wij willen Johan via deze weg bedanken voor alle inzet in de

afgelopen jaren. Johan heeft zich lange tijd ingezet voor de vereniging, de

karper vissers, het organiseren van wedstrijden en het regelen van sponsoren

waarvoor onze dank en erkenning.
 

Bij deze dus ook de oproep aan iedereen die interesse heeft om deel te nemen

aan de karper commissie om zich te melden. Wij zoeken 1 persoon die we, bij

meerdere aanmeldingen, allemaal kunnen kiezen op de ALV.

 

Met vriendelijke groet,

 

De Karper commissie

Danny van Kuringen

Jan de Louw

 

Regelement

1. Er wordt in koppels gevist. leden onder de 18jaar dienen met een

volwassen lid te vissen (minimaal 21 jaar).

2. Er mogen per visser 2 hengels gebruikt worden. (dus maximaal 4 hengels

per koppel)

3. Er mogen geen voerboten of spods gebruikt worden. (wel pva zakjes aan

de haak.) enkel een voerpijp is toegestaan

4. Per koppel mag maximaal 5 kilo voer gebruikt worden.

5. Indien geen weger aanwezig moet de stek naast de vanger komen wegen

6. Loting voor de stek geschied onder leiding van de karpercommissie.

7. Loting in 2x. Eerst lootjes 1-4 om te kiezen wie als eerste de lootjes voor

de stek mogen trekken. Daarna gelden de nummers 1-4 als volgorde om

een stek te kiezen.

8. Iedereen dient een bewaarzak bij zich te hebben, alleen te gebruiken bij

tijdelijke afwezigheid van de weger.

9. Elk koppel dient in het bezit te zijn van minimaal 1 ruime onthakingsmat.

Of nog liever een cradle.

10. Elk koppel dient in het bezit te zijn van een landingsnet van minimaal 42

inch

11. De gevangen karper dient door het koppel zelf geschept te worden.

12. Gevlochten lijn is niet toegestaan.

13. Er dient ten aller tijde een persoon op de stek aanwezig te zijn.

14. In verband met geluidsoverlast is het niet toegestaan om te schreeuwen

aan de vijver en piepers dienen op een acceptabel volume afgesteld te

worden.

15. De vis dient na weging direct terug gezet te worden.

16. Houd je stek netjes. Rotzooi direct opruimen.

17. Gebruik van drank en drugs; hiervoor is het gebruikelijke reglement van

toepassing.

18. Bij onvoorziene zaken die hierboven niet staan vermeldt beslist de

wedstrijdorganisatie.