Herinnering contributie 2019

Geacht lid,
 

In november is de contributiebrief voor 2019 verstuurd per e-mail / post.
Mocht u al betaald hebben dan kunt u dit bericht negeren.

 

Mocht u nog niet betaald hebben:

  1. En u wilt geen lid meer zijn, ontvangen wij ook graag een berichtje.
  2. En u wilt lid blijven, betaal dan voor 31 december 2018, anders zijn wij genoodzaakt om opnieuw administratiekosten ten bedrage van € 5,00  in rekening te brengen.
  3. Dan zijn per 18-12-2018 te laat betaalde nacht/3 hengel vergunningen hiermee automatisch te vervallen.
    Er zijn voor beide vergunning nieuwe wachtlijsten met op beide lijsten nog plek voor 15 personen.

U dient zelf zorg te dragen om het juiste bedrag over te maken.

Junioren

€ 12,50

leden die op 31 december 2018 nog geen 18 jaar zijn

Senioren

€ 22,50

voor leden die op 31 december 2018 tussen de 18 en 65 jaar zijn

Minder- validen

€ 12,50

voor alle leden die nu ook over deze vergunning beschikken

65 Plus

€ 12,50

voor leden die op 31 december 2018 65 jaar of ouder zijn

Nacht

€ 12,50

Leden die beschikken over de nachtvergunning kunnen deze voor komend jaar automatisch verlengen door het juiste bedrag over te maken.

3 Hengel

€ 12,50

Leden die beschikken over de 3 hengelvergunning kunnen deze voor komend jaar automatisch verlengen door het juiste bedrag over te maken.


Aan de hand van bovenstaande gegevens kan eenieder berekenen wat hij/zij voor 2019 moet betalen.

Bij onduidelijkheden kun je hierover contact opnemen – bij voorkeur per mail- met de penningmeester of voorzitter.

Het betreffende bedrag dient overgemaakt te worden op rekeningnummer NL65INGB0003531008 ten name van  HSV ’t Pluimke onder vermelding contributie 2019. Alsmede je naam.
Volgend jaar krijgt elk lid een uniek eigen lidnummer dit jaar gewoon met je eigen naam het juiste bedrag overmaken.

Nadat het bedrag is ontvangen zullen we de vergunning zo snel mogelijk naar u toe sturen.

Bij voorbaat hartelijk dank,


A.Verberkt

Voorzitter/Secretaris HSV ’t Pluimke.