Aftreden bestuur

Nuenen                                                         

Notulen algemene leden vergadering

In de bijlage van dit bericht vind je de notulen van de leden vergadering van 7 maart jongstleden.

Piet van Stekelenborg gehuldigd als Visser van 't Jaar 2017

Gisteren op de ALV is Piet van Stekelenborg gehuldigd als visser van 't Jaar 2017 met ruim 112 kilo vis in alle wedstrijden.

Nieuwsbrief februari 2018

In de bijlage van dit bericht vindt je de nieuwsbrief van februari 2018.

Algemene ledenvergadering H.S.V. ‘t pluimke

De ALV wordt gehouden op 7 maart 2018 in het Gildehuis st Anthoniusschut Mulakkers 23 Eeneind 2018 o m20:00 uur.
In de bijlage treft u de agenda aan. We hopen je 7 Maart te zien.