Opruimen vijver

Beste leden,

Afgelopen november zijn aan onze vijver weer zo’n 50 tal bomen omgezaagd.
Een gedeelte van het hout is al meegenomen door het bedrijf, een groot gedeelte ligt er nog. En een
aantal takken ligt nog in het water.

Opnieuw problemen met de inschrijving voor de karper wedstrijden.

Beste Leden,

Helaas hebben zich ook dit jaar weer problemen voorgedaan tijdens de inschrijving voor de karper
wedstrijden.

Daarom heeft het bestuur na gesprekken met de betrokkene besloten om de wedstrijden voor het
komende jaar voorlopig NIET door te laten gaan. Dit betreft de wedstrijden van onze eigen
vereniging. Voor de samenwerkingswedstrijden zal met HSV de Ijzerenman overlegt worden of deze
wedstrijden wel door gaan. Dit wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Wij zijn tot dit besluit gekomen door de onderstaande redenen.