Verslag Marathon

Winnaar Rob Biesters

In de vroege zondag ochtend (05:00 uur) kwamen de wedstrijdvissers samen om de loting. 
Deze wedstrijd ging om de Theo Lenting en Harold van Bree bokaal ( die gesponsord is door H.S.V. t’koppeltje Eindhoven)

Na de loting ging iedereen met volle moed naar de plaats om alles klaar te maken om de 12 uur vol te kunnen maken. Om 06:00 uur begon de wedstrijd. Al vlug merkten de vissers dat het een lange dag zou worden en dat het moeilijk zou worden om een visje te vangen. Om 12 uur was de pauze en stond Joost van Bree boven aan met 6 vissen.

Na dat we de inwendige mens weer voorzien hadden konden we weer starten met het vervolg van de wedstrijd. Waarbij Jan v.d. Hurk een waardige tegenstander zou gaan worden voor Joost. Maar bij de einduitslag bleek dat Rob Biesters toch het meeste gewicht had gevangen.

Bedankt voor de mooie vis dag waar het een lange zit was maar wel hebben genoten van het weer.
De einduitslag:

  1. Rob Biesters 8910 Gram
  2. Jan v.d. Hurk 7606 Gram
  3. Joost van Bree 7562 Gram
  4. Louis Biesters 7397 Gram
  5. Mike de Beer 7284 Gram

Voor de volledige uitslag zie wedstrijd uitslagen.

Verslag Karperwedstrijd.

Voorronde 1, 16-17 juni 2018.

Op zaterdag 16 juni werd er om 11:00 uur verzameld om te loten voor de eerste karperwedstrijd van 2018.
Dit jaar is het voor het eerst dat er 2 voorrondes en een finale gevist worden.

In elke voorronde vissen er 3 koppels waarvan de beste 2 koppels doorgaan naar de finale.

Na het loten werden de volgende stekken gekozen:

Stek 4: Ad en Casper Warmoeskerke.

Stek 16: Jeffrey Lipscomb en Stefan Smulders.

Stek 22: Jan de Louw en Erwin Boekkamp.

 

Om 12:00uur werd het startsignaal gegeven voor de 24 uur durende wedstrijd.

De eerste vis diende zich al binnen 2 uur aan en werd, met een gewicht van 11kg, gevangen door Jeffrey. Dit gaf een mooie voorsprong waarna het enkele uren stil was.

Mooie karper!

Om 16:30uur werd, door Casper, de eerste vis gevangen op stek 4. Deze woog 5.1kg.

Gelukkig was het daarna even stil want ook aan de inwendige mens werd gedacht.

Antoon van Hoof van frituur van Hoof in Nuenen (www.frituurvanhoof.nl) heeft maar liefst 9 hamburgers gesponsord voor de vissers en de wegers. De hamburgers waren verrukkelijk en, ondanks de servetten, likte iedereen er zijn vingers bij af. Bedankt Antoon!

Frituur van Hoof!

De vingers waren nog maar net schoon en de volgende run was een feit op stek 4. Weer een prachtige karper van 7.0kg die voor een tijdelijke eerste plaats zorgde.

Op Stek 22 werd de eerste vis gevangen om 20:30uur dus ook daar waren ze van de nul af.

Tijdens de nacht gingen de piepers regelmatig af en werd er op alle stekken vis gevangen.

In totaal werden er tijdens de wedstrijd 16 karpers gevangen. Het waren allemaal spiegelkarpers en schubkarpers die in gewicht varieerden van 2.3 tot 13.4kg.

Het gemiddelde gewicht van alle gevangen karpers is 6.4kg maar de gemiddelden varieerden per stek. Op stek 4 werden 6 karpers gevangen met een gemiddeld gewicht van 5.5kg, op stek 16 waren dat 5 vissen met een gemiddeld gewicht van 8.98kg en op stek 22 werden 5 vissen gevangen met een gemiddeld gewicht van 4.9kg. Op stekken 16 en 22 werden door elk koppel 5 karpers gevangen met een verschil van 20.4kg totaal gewicht.

Dikke karper!

In de ochtend kregen we nog bezoek van sponsor “KH Baits” (www.khbaitsandtackle.nl).

KH Baits heeft voor elke deelnemer een leuk pakket samengesteld mat o.a. boilies om te testen, rig tools en rigmateriaal. KH Baits bedankt!

KH Baits & Tackle

De eindstand:

1          Jeffrey en Stefan op stek 16: 44.9kg.

2          Ad en Casper op stek 4:        33.2kg.

3          Jan en Erwin op stek 22:       24.5kg.

Gefeliciteerd voor de nummers 1 en 2; jullie zijn door naar de finale die gevist wordt op 22 september.
De volgende voorronde vindt plaats van zaterdag 21 juli 12:00 uur tot zondag 22 juli 12:00 uur.
Bedankt aan alle deelnemers voor deze gezellige en succesvolle wedstrijd!

Namens de organisatie:
Jan de Louw en Danny van Kuringen

Notulen ALV woensdag 2 mei

Afgelopen woensdag was de A.L.V. omdat het bestuur van 't Pluimke was afgetreden.
Gelukkig was er meer dan voldoende animo voor de posities zodat onze club niet ten onder is gegaan.
Er stonden maar liefst 4 leden op om zich aan te meldenen uiteindelijk heeft de ledenvergadering besloten
dat het nieuwe bestuur zal bestaan uit de heren D. Gingnagel, A. Verberkt en A. Warmoeskerken.

Lees in de bijlage het volledige verslag van de A.L.V.

Aftreden bestuur

Nuenen                                                         

Beste Leden van H.S.V. ‘t Pluimke,

Na een jaar lang pogingen te hebben gedaan om de problemen binnen de vereniging op te lossen, heeft dit helaas niet geleidt tot enige verbetering.  De aanhoudende provocaties, dreigementen en beledigingen die wij als bestuur hebben moeten incasseren
en ook de dreigementen via social media, heeft ons het bestuur doen besluiten om per direct onze functies neer te leggen.

Helaas was het niet mogelijk om op een normale manier in de omgang met elkaar en door gesprekken de problemen op te lossen. Al deze problemen hebben bij het bestuur geleidt tot gezondheidsklachten waardoor onze terugtreding alleen maar wordt versterkt. 

Dit betekend concreet dat deze vereniging nu geen bestuur meer heeft waardoor opheffing van de vereniging aan de orde is.  Wij hebben in overeenstemming met H.S.V. de Ijzerenman besloten dat zij tijdelijk onze financiële taken over zullen nemen. 

Alle geplande wedstrijden en activiteiten van onze vereniging komen hierdoor te vervallen.   Er zal een ingelaste algemene vergadering gaan plaatsvinden om te kijken of er een nieuw bestuur gevormd kan worden.  Deze wordt gehouden op:

Woensdag 2 mei 20:00 uur
Locatie:
het wapen van Zesgehuchten
Hoog Geldrop 158  
5663 BJ Geldrop.

Aanmelden voor voorzitter, secretaris en penningmeester kan via de mail
(info@hsv-tpluimke.nl). Indien zich tijdens de Algemene ledenvergadering geen nieuwe personen aanmelden om in het bestuur plaats te nemen zullen we na de vergadering de aanvraag voor opheffing van de vereniging versturen naar de instanties.

Het is vrijwilligerswerk en we hebben ons alle jaren voor 200 procent ingezet voor onze vereniging, maar blijkbaar is dit voor sommige niet voldoende en maakt het niet uit dat wij vrijwilligers zijn. Wij betreuren het om dit besluit te moeten nemen maar ons rest geen andere keus.  Voor ons is de maat vol.

Hopende op uw begrip.

Het afgetreden bestuur.

Voorzitter H. van Bree & Secretaris T. Lenting

PS: alle communicatie zal via de mail en website van de vereniging plaats vinden, dus niet telefonisch en of via social media.

Samenwerkingswedstrijden 2018

Beste wedstrijdvissers                                                                                

Afgelopen jaar zijn we gestart met de samenwerkingswedstrijden.

We hebben daarvan een evaluatie gehad met de 3 besturen en daar zijn jullie evaluatieformulieren besproken en hebben we gekeken wat de wensen van jullie waren. Er is uitgekomen dat er volgend jaar ook weer een samenwerkingskampioenschap plaats gaat vinden alleen in een andere vorm.

Er was vanuit vele vissers de vraag om er 1 groep van te maken omdat ze de gezelligheid misten. Om daar gehoor aan te geven hebben we het volgende besloten

Om op 1 vijver gaan vissen met alle wedstrijdvissers (maximaal 25 vissers). Dat houdt in dat er 5 wedstrijden in Nuenen zijn en 5 wedstrijden in Geldrop.

Het alternatief is:

Mocht het nu zo zijn dat er meer als 25 vissers zich inschrijven voor de samenwerkingswedstrijden dan gaan we over naar 2 vijvers en het kanaal in Aarle Rixtel. Dat gaat er dan als volgt uitzien. 3 wedstrijden op het Pluimke en de ijzerenman tegelijkertijd in twee groepen het zelfde als afgelopen jaar (er wordt alleen geloot voor de groepen op de ALV van Geldrop 12 maart) 
3 wedstrijden op het kanaal  in Aarle Rixtel met 1 groep (dus het totaal van de ingeschreven vissers) dan worden het dus 9 wedstrijden.

De inschrijving:

Jullie kunnen van af nu inschrijven voor de samenwerkingswedstrijden door :

€ 30 euro over te maken naar NL65 INGB 0003531008 TNV H.S.V ’t Pluimke   
(geef je naam aan in de omschrijving) 
Contanten betaling kan ook bij 1 van de bestuursleden.

De inschrijving sluit op 12 maart voor de ALV vergadering van Geldrop dit om alles nog te kunnen regelen en dat er indien nodig geloot kan worden wie in welke groep zit op de ALV van Geldrop

Niet ingeschreven en betaald voor 12 maart 2018 is niet mee vissen.

Met vriendelijke groet de besturen van

‘t Pluimke – De ijzerenman – ‘t koppeltje

Karper wedstrijden 2018

Karper wedstrijden

Beste leden,

naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom de aanmelding voor de karper wedstrijden had het bestuur besloten dat deze wedstrijden niet door zouden gaan.  Na overleg is nu besloten dat we deze wedstrijden toch door laten gaan.  Jan de Louw en Danny van Kuringen zullen deze wedstrijden organiseren.

De wedstrijden zullen worden gehouden op,

  • Zaterdag 16-06-2018 vanaf 12.00u tot en met zondag 17-06 -2018   12.00u.
  • Zaterdag 21-07-2018 vanaf 12.00u tot en met zondag 22-07-2018    12.00u.

Aantal deelnemende koppels: 5.

Bij meer dan 8 aangemelde koppels zullen er 2 groepen gemaakt worden die op bovenstaande datums per groep vissen.  De 2 beste geplaatste gaan door naar een finaleronde die gevist wordt van  

  • Zaterdag 22-09-2018 12.00u tot en met zondag 23-09-2018 12.00u.

Bij meer dan 5 en minder dan 8 koppels zal via loting beslist worden wie mee mag vissen.

De loting hiervan zal dan op de ALV (algemene ledenvergadering (woensdag 7 maart) plaatsvinden.

 

Aanmelding kan tot en met dinsdag 6 maart. Via email naar T.Lenting@onsnet.nu of  h.vanbree@iwnl.nl   of telefonisch.

Inschrijfgeld € 15,00 per persoon per wedstrijd.

Betaling dient te geschieden uiterlijk 31 maart.  (2 weken na de loting) bij niet nakomen van deze afspraak vervalt de deelname.