Samenwerkingswedstrijden 2018

Beste wedstrijdvissers                                                                                

Afgelopen jaar zijn we gestart met de samenwerkingswedstrijden.

We hebben daarvan een evaluatie gehad met de 3 besturen en daar zijn jullie evaluatieformulieren besproken en hebben we gekeken wat de wensen van jullie waren. Er is uitgekomen dat er volgend jaar ook weer een samenwerkingskampioenschap plaats gaat vinden alleen in een andere vorm.

Er was vanuit vele vissers de vraag om er 1 groep van te maken omdat ze de gezelligheid misten. Om daar gehoor aan te geven hebben we het volgende besloten

Om op 1 vijver gaan vissen met alle wedstrijdvissers (maximaal 25 vissers). Dat houdt in dat er 5 wedstrijden in Nuenen zijn en 5 wedstrijden in Geldrop.

Het alternatief is:

Mocht het nu zo zijn dat er meer als 25 vissers zich inschrijven voor de samenwerkingswedstrijden dan gaan we over naar 2 vijvers en het kanaal in Aarle Rixtel. Dat gaat er dan als volgt uitzien. 3 wedstrijden op het Pluimke en de ijzerenman tegelijkertijd in twee groepen het zelfde als afgelopen jaar (er wordt alleen geloot voor de groepen op de ALV van Geldrop 12 maart) 
3 wedstrijden op het kanaal  in Aarle Rixtel met 1 groep (dus het totaal van de ingeschreven vissers) dan worden het dus 9 wedstrijden.

De inschrijving:

Jullie kunnen van af nu inschrijven voor de samenwerkingswedstrijden door :

€ 30 euro over te maken naar NL65 INGB 0003531008 TNV H.S.V ’t Pluimke   
(geef je naam aan in de omschrijving) 
Contanten betaling kan ook bij 1 van de bestuursleden.

De inschrijving sluit op 12 maart voor de ALV vergadering van Geldrop dit om alles nog te kunnen regelen en dat er indien nodig geloot kan worden wie in welke groep zit op de ALV van Geldrop

Niet ingeschreven en betaald voor 12 maart 2018 is niet mee vissen.

Met vriendelijke groet de besturen van

‘t Pluimke – De ijzerenman – ‘t koppeltje

Karper wedstrijden 2018

Karper wedstrijden

Beste leden,

naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom de aanmelding voor de karper wedstrijden had het bestuur besloten dat deze wedstrijden niet door zouden gaan.  Na overleg is nu besloten dat we deze wedstrijden toch door laten gaan.  Jan de Louw en Danny van Kuringen zullen deze wedstrijden organiseren.

De wedstrijden zullen worden gehouden op,

  • Zaterdag 16-06-2018 vanaf 12.00u tot en met zondag 17-06 -2018   12.00u.
  • Zaterdag 21-07-2018 vanaf 12.00u tot en met zondag 22-07-2018    12.00u.

Aantal deelnemende koppels: 5.

Bij meer dan 8 aangemelde koppels zullen er 2 groepen gemaakt worden die op bovenstaande datums per groep vissen.  De 2 beste geplaatste gaan door naar een finaleronde die gevist wordt van  

  • Zaterdag 22-09-2018 12.00u tot en met zondag 23-09-2018 12.00u.

Bij meer dan 5 en minder dan 8 koppels zal via loting beslist worden wie mee mag vissen.

De loting hiervan zal dan op de ALV (algemene ledenvergadering (woensdag 7 maart) plaatsvinden.

 

Aanmelding kan tot en met dinsdag 6 maart. Via email naar T.Lenting@onsnet.nu of  h.vanbree@iwnl.nl   of telefonisch.

Inschrijfgeld € 15,00 per persoon per wedstrijd.

Betaling dient te geschieden uiterlijk 31 maart.  (2 weken na de loting) bij niet nakomen van deze afspraak vervalt de deelname.

Wedstrijdprogramma 2018 bekend

Bij de nieuwe vergunning zat tevens het nieuwe wedstrijd programma.
Deze is ook weer op de site te vinden onder het knopje wedstrijden of op de agenda.

Er is één wijziging ten opzichte van de de papieren versie. De marathon in Nuenen is op 24 juni 2018 i.p.v. 26-juni.

Opruimen vijver

Beste leden,

Afgelopen november zijn aan onze vijver weer zo’n 50 tal bomen omgezaagd.
Een gedeelte van het hout is al meegenomen door het bedrijf, een groot gedeelte ligt er nog. En een
aantal takken ligt nog in het water.

Nu willen we op zaterdag 16 december een grote opruim dag houden aan onze vijver. Wij zijn op
zoek naar een groot aantal vrijwilligers. We willen starten om 09.00u. helaas weten we niet hoeveel
tijd we nodig hebben. Maar we rekenen op een groot aantal vrijwilligers zodat we redelijk op tijd
klaar hopen te zijn.

Wat houden de werkzaamheden zoal in?
De takken die in het water liggen verwijderen.
Het in stukken zagen van de overgebleven bomen. (een groot gedeelte is al in handzame stukken
gezaagd)
Het laden van de aanhangers.
Voorgaande jaren kregen jullie het gezaagde hout zo mee, maar om de steeds verder oplopende
kosten binnen de perken te houden moeten we hiervoor een kleine vergoeding vragen. We denken
aan € 15,00 per m3.
Laat even weten of je deze dag aanwezig kunt zijn. Dit kan bij t.lenting@onsnet.nu
Uiteraard zorgt het bestuur voor een hapje en een drankje om de inwendige mens te versterken.

Wij rekenen op jullie,

Namens het bestuur

T.Lenting
Secretaris HSV ‘t Pluimke

Opnieuw problemen met de inschrijving voor de karper wedstrijden.

Beste Leden,

Helaas hebben zich ook dit jaar weer problemen voorgedaan tijdens de inschrijving voor de karper
wedstrijden.

Daarom heeft het bestuur na gesprekken met de betrokkene besloten om de wedstrijden voor het
komende jaar voorlopig NIET door te laten gaan. Dit betreft de wedstrijden van onze eigen
vereniging. Voor de samenwerkingswedstrijden zal met HSV de Ijzerenman overlegt worden of deze
wedstrijden wel door gaan. Dit wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Wij zijn tot dit besluit gekomen door de onderstaande redenen.

1) Gezien de huidige situatie en de spanningen rondom deze wedstrijden lijkt het ons verstandig om
elkaar niet te treffen tijdens deze wedstrijden om verdere escalatie te voorkomen. In overleg met
andere karpersvissers is besloten om in het voorjaar 2018 te heroverwegen of we de wedstrijden
toch door laten gaan. Dit is afhankelijk van de situatie op dat moment.

2) Doordat wij als bestuur persoonlijk op social media zijn aangevallen en wij allerlei zeer grove
verwensingen naar ons hoofd hebben gekregen en onze vereniging helemaal zwart is gemaakt, heeft
dit ons gesterkt in ons besluit. Dit alles volledig onterecht. Wij konden ons als bestuur hier niet
tegen verdedigen. Volstrekt onbekenden voor ons meende hun ongezouten mening over ons en de
vereniging te moeten geven. Helaas blijkt hieruit wat een verschrikkelijk negatief beeld geschetst
kan worden door social media, en wat een schade dit aan een vereniging kan aanbrengen.
Ondertussen is na overleg met de betrokkene alle info hierover verwijderd, en zullen ook geen
nieuwe zaken op social media worden geplaatst

3) Tevens heeft het bestuur besloten om de karper commissie voorlopig on hold te zetten, dwz dat zij
in 2018 geen activiteiten zullen organiseren. Het bestuur gaat kijken hoe we e.e.a. kunnen
verbeteren. Hierover volgt in de loop van volgend jaar meer info.
Helaas zijn andere karper vissers de dupe van dit conflict, maar wij vragen hun om begrip voor ons
besluit.

Wij betreuren dit besluit ten zeerste , maar wij zijn van mening dat wij geen andere keus hebben. Er
is teveel gebeurd, wat het bestuur (lees vrijwilligers) is overkomen.de impact hiervan is enorm.

Het bestuur