Wedstrijden jeugd bekend

De wedstrijden voor de jeugd zijn dit jaar op zaterdag 25 mei en zaterdag 8 juni.

Op 25 mei is het Open Nuenens kampioenschap in combinatie met Sjors Sportief.

Op zaterdag 8 juni is het Koningsvissen.

We vissen op beide dagen van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Algemene Leden Vergadering

Geachte Leden


Middels dit schrijven willen we u van harte uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering van 2019.
De leden vergadering zal plaats vinden op woensdag 20 maart 2019 en zal worden gehouden in Nuenen.

Adres:  Sint Anthoniusgilde, Mulakkers, 5674 TV Nuenen


De vergadering vangt aan om 19.30 en zal ongeveer duren tot 22.00.

De agenda zal er als volgt uit zien.

1. Opening vergadering door Voorzitter

2. Mededelingen voorzitter en overige bestuursleden.

3. Vaststellen agenda

4. Samenstelling bestuur (nieuwe bestuursleden zijn welkom)

5. Financieel Jaarverslag

6. Kascontrole commissie

7. Verkiezing kas controle commissie

8. Wedstrijdcommissie/Jeugdcommissie

9. Pauze

10. Karpercommissie

11. Update betreft stek 1 en 2 en overige zaken met betrekking tot vijver

12. Controlebeleid

13. Feestmiddag

14. Ingezonden Stukken

15. Rondvraag

16. Sluiting vergadering

 

Natuurlijk zijn ingebrachte punten altijd welkom.
Mocht u een onderwerp bespreekbaar willen maken laat dit dan een week voor aanvang van de vergadering weten aan de voorzitter per mail.
U kunt dit sturen naar a.verberkt@kpnmail.nl. Voor de mensen die geen e-mail hebben kunnen dit tijdens de vergadering kenbaar maken
tijdens het vast stellen van de agenda.

Wij hopen u allen te mogen ontvangen op woensdag 20 maart.

Voor een drankje wordt gezorgd.
Tot dan!

 

Met vriendelijke groet,

Anthony Verberkt

Voorzitter Hengelsport Vereniging ‘t Pluimke

Samenwerking Wedstrijden

Ook dit jaar worden er weer samenwerkings wedstrijden gevisten tussen de leden van 't Pluimke, de ijzerenman en koppeltje.
De wedstrijden worden gevist op 't Pluimke in Nuenen en in Geldrop bij de Ijzeren man.

Indien je mee wil vissen met het samenwerkings kampioenschap dien je een inschrijving te doen voor 27 februari.
Dit doe je door een bedrag van € 30 euro over te maken naar HSV de Ijzerenman op rekening nummer ING: NL23 INGB 0003 8424 55
onder vermelding van inschrijving samenwerkings wedstrijd en je naam.

In de bijlage vind je een overzicht van alle wedstrijden gevist door de drie verenigingen.

Karper wedstrijden

---------------------------------------------------------------------------

UPDATE: aanmelden kan tot 1 maart i.p.v. 1 april

---------------------------------------------------------------------------

Beste Leden,

 

Ook in 2019 organiseren we weer karper wedstrijden.

Met deze brief willen we jullie op de hoogte brengen over de wedstrijden en

jullie de gelegenheid geven voor 1 maart 2019 aan te melden voor deelname.

Voor het eerst zullen de wedstrijden een heel weekend gehouden worden en,

afhankelijk van het aantal deelnemers, houden we 2 of 3 voorrondes en een

finale.

 

De wedstrijden zullen worden gehouden op:

 

10-5 t/m 12-5 2019

14-6 t/m 16-6 2019

19-7 t/m 21-7 2019

20-9 t/m 22-9 2019 (finale)

 

Alle wedstrijden beginnen op vrijdag om 18:00uur met de loting, aanvang

vissen om 19:00uur, en zullen stoppen op zondag om 12:00uur.

Aantal deelnemende koppels : Maximaal 4 per voorronde en 4 in de finale.

Bij meer dan 12 koppels zal via loting beslist worden wie mee mag vissen.

Dit zal ook het geval zijn als we 9, 10 of 11 aanmeldingen krijgen zodat we een

voorronde laten afvallen.

 

De loting hiervan zal dan op de ALV (algemene ledenvergadering) plaatsvinden.


Aanmelding kan tot en met 1 maart via email naar

karpercommissie.pluimke@gmail.com.

Inschrijfgeld € 15,00 per persoon per wedstrijd.
Betaling dient te geschieden uiterlijk 1 mei via Rekening nummer

NL65 INGB 0003 5310 08 T.N.V HSV T Pluimke O.V.V. Karper wedstrijd.

 

Bij niet nakomen van deze afspraak vervalt de deelname. Bij annuleren geen

geld retour.

 

Format van de wedstrijden

1. De wijdstrijden worden als koppel gevist.

2. Na elke voorronde gaan de 2 “beste” koppels door naar de finale.

3. Na finale BBQ; gratis voor de finalevissers en €15pp voor de overige

vissers. Geen introducees.

4. Alle koppels die zich inschrijven stemmen toe om uitgeloot te kunnen

worden om een wedstrijd met beide personen te wegen. Houd alle data

dus vrij!

 

We hopen op veel aanmeldingen en dat het weer net zo gezellig en succesvol

wordt als voorgaande jaren.

 

Mededeling / oproep

Commissielid, Johan Beks, heeft aangegeven te stoppen met de

karper commissie. Wij willen Johan via deze weg bedanken voor alle inzet in de

afgelopen jaren. Johan heeft zich lange tijd ingezet voor de vereniging, de

karper vissers, het organiseren van wedstrijden en het regelen van sponsoren

waarvoor onze dank en erkenning.
 

Bij deze dus ook de oproep aan iedereen die interesse heeft om deel te nemen

aan de karper commissie om zich te melden. Wij zoeken 1 persoon die we, bij

meerdere aanmeldingen, allemaal kunnen kiezen op de ALV.

 

Met vriendelijke groet,

 

De Karper commissie

Danny van Kuringen

Jan de Louw

 

Regelement

1. Er wordt in koppels gevist. leden onder de 18jaar dienen met een

volwassen lid te vissen (minimaal 21 jaar).

2. Er mogen per visser 2 hengels gebruikt worden. (dus maximaal 4 hengels

per koppel)

3. Er mogen geen voerboten of spods gebruikt worden. (wel pva zakjes aan

de haak.) enkel een voerpijp is toegestaan

4. Per koppel mag maximaal 5 kilo voer gebruikt worden.

5. Indien geen weger aanwezig moet de stek naast de vanger komen wegen

6. Loting voor de stek geschied onder leiding van de karpercommissie.

7. Loting in 2x. Eerst lootjes 1-4 om te kiezen wie als eerste de lootjes voor

de stek mogen trekken. Daarna gelden de nummers 1-4 als volgorde om

een stek te kiezen.

8. Iedereen dient een bewaarzak bij zich te hebben, alleen te gebruiken bij

tijdelijke afwezigheid van de weger.

9. Elk koppel dient in het bezit te zijn van minimaal 1 ruime onthakingsmat.

Of nog liever een cradle.

10. Elk koppel dient in het bezit te zijn van een landingsnet van minimaal 42

inch

11. De gevangen karper dient door het koppel zelf geschept te worden.

12. Gevlochten lijn is niet toegestaan.

13. Er dient ten aller tijde een persoon op de stek aanwezig te zijn.

14. In verband met geluidsoverlast is het niet toegestaan om te schreeuwen

aan de vijver en piepers dienen op een acceptabel volume afgesteld te

worden.

15. De vis dient na weging direct terug gezet te worden.

16. Houd je stek netjes. Rotzooi direct opruimen.

17. Gebruik van drank en drugs; hiervoor is het gebruikelijke reglement van

toepassing.

18. Bij onvoorziene zaken die hierboven niet staan vermeldt beslist de

wedstrijdorganisatie.

Herinnering contributie 2019

Geacht lid,
 

In november is de contributiebrief voor 2019 verstuurd per e-mail / post.
Mocht u al betaald hebben dan kunt u dit bericht negeren.

 

Mocht u nog niet betaald hebben:

  1. En u wilt geen lid meer zijn, ontvangen wij ook graag een berichtje.
  2. En u wilt lid blijven, betaal dan voor 31 december 2018, anders zijn wij genoodzaakt om opnieuw administratiekosten ten bedrage van € 5,00  in rekening te brengen.
  3. Dan zijn per 18-12-2018 te laat betaalde nacht/3 hengel vergunningen hiermee automatisch te vervallen.
    Er zijn voor beide vergunning nieuwe wachtlijsten met op beide lijsten nog plek voor 15 personen.

U dient zelf zorg te dragen om het juiste bedrag over te maken.

Junioren

€ 12,50

leden die op 31 december 2018 nog geen 18 jaar zijn

Senioren

€ 22,50

voor leden die op 31 december 2018 tussen de 18 en 65 jaar zijn

Minder- validen

€ 12,50

voor alle leden die nu ook over deze vergunning beschikken

65 Plus

€ 12,50

voor leden die op 31 december 2018 65 jaar of ouder zijn

Nacht

€ 12,50

Leden die beschikken over de nachtvergunning kunnen deze voor komend jaar automatisch verlengen door het juiste bedrag over te maken.

3 Hengel

€ 12,50

Leden die beschikken over de 3 hengelvergunning kunnen deze voor komend jaar automatisch verlengen door het juiste bedrag over te maken.


Aan de hand van bovenstaande gegevens kan eenieder berekenen wat hij/zij voor 2019 moet betalen.

Bij onduidelijkheden kun je hierover contact opnemen – bij voorkeur per mail- met de penningmeester of voorzitter.

Het betreffende bedrag dient overgemaakt te worden op rekeningnummer NL65INGB0003531008 ten name van  HSV ’t Pluimke onder vermelding contributie 2019. Alsmede je naam.
Volgend jaar krijgt elk lid een uniek eigen lidnummer dit jaar gewoon met je eigen naam het juiste bedrag overmaken.

Nadat het bedrag is ontvangen zullen we de vergunning zo snel mogelijk naar u toe sturen.

Bij voorbaat hartelijk dank,


A.Verberkt

Voorzitter/Secretaris HSV ’t Pluimke.

Wedstrijden 2019 bekend

De wedstrijden voor 2019 zijn in samenwerking met onze bevriende verenigingen weer zorgvuldig samengesteld.

Ben je wedstrijd visser?
Ga dan snel naar de wedstrijdagenda en voeg eenvoudig de voor jou interessante wedstrijden toe aan je agenda.

Wil je vrij vissen? Kijk dan snel of er iets gepland is aan de vijver om teleurstellingen te voorkomen.
Bekijk dan de vijveragenda.

Namens de wedstrijdcommissie, 
veel succes!

Feestmiddag 2018 was weer een succes!

.

Afgelopen zondag vond weer de jaarlijkse feestmiddag plaats.

Het was wederom een gezellig samenkomen.
Er werd traditioneel geschoten op de "vis" en de "wip".
Ad Warmoeskerken en Ton Meulendijks deden dit het beste.
Daarnaast was er een super verzorgde Barbecue en genoeg te drinken.

Dit jaar zijn Theo Lenting en Harold van Bree 25 jaar lid.
Omdat de partners hun man zo vaak moeten missen werden zij nog
even in het zonnetje gezet.

Het was weer een gezellige middag!

Verslag karperwedstrijd

Finale, 22 – 23 september 2018.

Op zaterdag 22 september werd er om 11:00uur verzameld om te loten voor de finale van de karperwedstrijden van 2018.

Na het loten werden de volgende stekken gekozen:

Stek 4: Dirk en Steve
Stek 13: Ad en Casper Warmoeskerke.
Stek 22: Jeffrey Lipscomb en Stefan Smulders.
Stek 16: Mies Zweegers en Danny van Kuringen

Er zijn wederom prachtige vissen gevangen waarvan de lichtste en de zwaarste, beide gevangen door Mies Zweegers, 3,5 en 11,2kg waren.

Tot de laatste minuten op zondagochtend is het spannend gebleven met een verschil van 3,8kg tussen stekken 22 en 16.

Er zijn in totaal 22 karpers gevangen in deze bloedstollende finale met een gemiddeld gewicht van 6.6kg.

De eindstand:

1          Mies en Danny op stek 16:    54.1kg.
2          Jeffrey en Stefan op stek 22: 50.3kg.
3          Ad en Casper op stek 13:      25.4kg.
4          Dirk en Steve op stek 4:         14.9kg.

Gefeliciteerd voor de winnaars!

 

In de stromende regen werd er opgeruimd en werden de prijzen uitgereikt.
Er was een mooie prijzenpot!
Naast de befaamde wisseltrofee waren er nog voor €180 aan waardebonnen uit de prijzenpot en voor €100 gesponsorde waardebonnen van Hengelsport Helmond.

Bedankt aan alle deelnemers voor de gezellige en succesvolle wedstrijden in 2018.

 

Ook danken wij de sponsoren die er voor gezorgd hebben dat we leuke en royale prijzen te verdelen hadden.

KH Baits,
Frituur van Hoof,
Dier enzo
Hengelsport Helmond Bedankt!

Namens de organisatie:
Jan de Louw en Danny van Kuringen

We zien jullie graag in 2019 terug voor de volgende serie wedstrijden waarvoor de onlangs gevormde karpercommissie  alweer leuke ideeën heeft.
Suggesties zijn natuurlijk ook altijd welkom.


Jan de Louw, Danny van Kuringen en Johan Beks (karpercommissie).